Familiale bemiddeling

Conflicten in familiale kring en privésfeer komen vaker voor dan je denkt. Als partijen er zelf niet uit geraken, kan extra hulp aangewezen zijn.

Bemiddeling is een methodiek om op een respectvolle manier, in aanwezigheid van een neutrale derde, de echtscheiding op een constructieve wijze af te sluiten en de communicatie opnieuw te versterken. 

Als een koppel uit elkaar gaat en er kinderen aanwezig zijn, staan zij centraal. De impact op een kind mag niet onderschat worden in dergelijke situaties. Afspraken over kinderen gaan over ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsregeling

Ik als familiaal bemiddelaar help u met

  • informatie, advies, begeleiding, bemiddeling bij scheiding 

  • de opmaak van een scheidingsovereenkomst na huwelijk of samenwonen

  • de opmaak van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen

  • de aanpassing van een ouderschapsovereenkomst na de scheiding

  • problemen met de onderhoudsbijdrage na de scheiding 

  • problemen met de verblijfsregeling na de scheiding 

  • aanpassing partner alimentatie na de scheiding 

  • bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders-kinderen, grootouders, leerkrachten, ...

  •  bemiddeling in het algemeen wanneer alle partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen

In een bemiddelingstraject is vertrouwelijkheid van groot belang. Dit valt onder beroepsgeheim.

Wanneer de partijen tot een oplossing komen voor het conflict, worden de afspraken vastgelegd in een bemiddelingsakkoord. Het bemiddelingsakkoord kan dan gehomologeerd worden door de Rechter – voor de bevoegde Rechtbank – waardoor het de kracht van een vonnis krijgt en dus afdwingbaar wordt.

©2019 by Karolien Verstraelen. Proudly created with Wix.com